Учебна програма

Програма на магистратура
“Електронна търговия и екосистема на логистичните и доставни процеси”

 


ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

А. Фундаменти на електронната търговия – бизнес модели, канали за продажба и задължителни елементи при продажби онлaйн

Лектори: Жюстин Томс, Никола Илчев и Геннадий Воробьов

Статистика за бизнеса и пазарите

Основни бизнес модели за продажба на стоки онлайн

Канали за продажба на стоки и услуги

Задължителни елементи при продажби онлaйн

Б. Маркетинг инструменти, създаване на електронен магазин и следпродажбена политика

Маркетинг инструменти

Създаване на електронен магазин

Комуникация и следпродажбена политика


ПРОЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

А. Управление на верига на доставки – мрежа, доставчици, продукти

Лектор: Радослав Минчев

Supply Chain Network Design – изграждане на верига на доставки

Управление на взаимоотношения с доставчици на стоки

Управление на продукти от SCM гледна точка

Управление на взаимоотношения с доставчици на логистични услуги

Б. Управление на складови стопанства и планиране на стокови наличности

Лектор: Георги Христов

Складови стопанства

Планиране и прогнозиране


КЛЮЧОВИ БИЗНЕС ДИСЦИПЛИНИ

Управление на финансовия риск

Поведенчески финанси

Стратегическо управление

Управление на проекти

Кандидатствай