Кандидатстване

За нашата специалност, освен надлежно попълнената апликационна форма и дължимите към нея такси, е необходимо да представите само диплома за завършена степен бакалавър и / или удостоверение за подходящ трудов стаж. За да кандидатствате, моля, свържете се с нас на: jgeorgieva@vuzf.bg или 00 359 240 15 807.

Има възможност за разсрочено плащане, както и опции за курсово обучение.

За български граждани процесът за кандидатстване е описан точно и ясно тук.