Защо да уча тази специалност

Това е първата в България и една от първите в региона магистърска програма в перспективната област на електронната търговия – един изключително динамичен дигитален сегмент, който тепърва ще генерира работни места и нови възможности за бизнес.


 

Сред ключовите ползи
от завършване на магистратурата са:

 

  • Дава ни прекрасна възможност както за корпоративна кариера, така и за развитие на частен бизнес.
  • Индустрия, която е добре утвърдена, и същевременно ще се развива все повече като обем, качество и значимост за местната и глобалната икономика.
  • Възможност за начало на собствен бизнес с минимални капитали.
  • Скалируемост – възможност за начало на малък бизнес, който много бързо да прерасне в голям национален и/ или международен такъв.
  • Възможност за работа и партньорство с най-известните глобални брандове.
  • Възможност за използване на новите технологични решения за оптимизация на разходите и редуциране на нужните инвестиции.
  • Възможност за корпоративна кариера в едни от най-проспериращите и бързо развиващи се сектори на местната и глобална икономика.
  • Придобиване на утвърдени международни познания и качества, които дават възможност за реализация не само в България, а и в други държави по света.

Възможност за разсрочено плащане. Опции за курсово обучение.

 
Кандидатствай